Fair Gaming eller spelbolagens förpliktelse

Det kan vara härligt att kunna att det spelbolag du vill satsa dina surt förvärvade slantar i följer regelverket Fair Gaming. Lirar du på www.oceanialotteries.com kan man vara lugn.

Spelansvar

Spelansvar är något som spel samt spel operatörer, leverantörer mjukvara och tillhörande tjänsteleverantörer ska upprätthålla för att säkerställa sina erbjudanden bevara högsta standarder för att befästa en rättvis och säker spelupplevelse som skyddar lirare från de negativa konsekvenserna utav spel samt spelande.

Flertalet av spel och spelkoder kräver nu operatörerna att se till att landbaserade och på internet speltjänster erbjuds på ett ansvarsfullt fason.

Ansvarsfullt spelande omfattar områdena skydda utsatta besökare, förebyggande av minderåriga spelande kunder, beskydd mot bedrägligt samt kriminellt uppförande, information om sekretess, vilket garanterar snabba samt korrekta kundbetalningar, som ger en just spelupplevelse, bevara etiskt samt ansvarsfull marknadsföring, deltagande för nöjda kunder och säkerställa en trygg, säker samt genuin driftmiljö.

Operatörer menar både landbaserade (t. ex. kasinon, spelbutiker) och online eller avlägsna operatörer.

Utsatta spelande besökare
Upprätthållande utav ansvarsfullt spelande bruk är en ansenlig förutsättning för att minska risken utav spelproblem bland utsatta kunder.

Ett antal åtgärder har införts för att avstyra uppkomsten av spelproblem, inklusive eget utslagning program och processer, offererar råd och stöd till spelberoende och bevilja spelarna att placera gränser för hur mycket de spenderar både inom online och landbaserade spel kanaler.

Mer avancerade åtgärder, som spårning av spelares beteenden för att hitta tidiga tecken på spelberoende, sysslar med att utvecklas och genomförs inom online-industrin, särskilt bland vissa europeiska lotterier.

Minderåriga spelande besökare

Operatörerna är skyldiga att göra allt som står i deras sätt att befästa att minderåriga besökare inte får spela.
De åldersgränser är beroende av lagarna i den jurisdiktion vari speltjänster erbjuds.
Avstyra minderåriga lirare kräver operatörerna att se till att registreringen bearbetar klart beskriva politik emot minderåriga spelare samt se till att kontroller på plats för att avsyna åldern på lirare.

Falsk och kriminellt beteende

Operatörerna är skyldiga att genomföra anti-penningtvätt policy och förfaranden.
Detta innebär att fullborda en verkningsfull kundkännedom processer när man gör nya kunder samt spårning och redogörelse misstänkta transaktioner.

Information integritet

Information privatliv avser skydd av kunddata samt förteckning mot obehörig eller onödiga avslöjanden.
Operatörerna är skyldiga att genomföra en politik som säkerställer kontroller och åtgärder innehar vidtagits för att förhindra obehörigt röjande samt utnyttjande av kundinformation.
Kundinformation avser vanligtvis till data såsom namn, adress, ålder, telefonnummer samt e-postadress.

Snabba samt korrekta kundbetalningar

Ska se till att betalningar emellanåt kundkonton ska utföras i enlighet med formella och dokumenterade processer på ett adekvat och snabbt fason.
Operatörerna tittar på vanligt att kundens medel förvaltas separat från sina egna konton och att de har tillräckliga avräknade medel för att betala samtliga spelare vinster och utestående balanser spelande besökare.

Fair Gaming

Samtliga spelprodukter bör prövas för att befästa att de är rättvisa samt slumpmässiga samt att de följer de bestämmelse som spel.
Prover för att befästa rättvist spel alltmer utförs utav fria organisationer.

Etisk och ansvarsfull marketing
Operatörerna skall följa de tillämpliga reklam uppförandekoder som vanligt se till att reklam är faktamässigt korrekt och inte styra minderåriga alternativt utsatta lirare som spelare som har egna uteslutna sej från spel.

Det förväntas oxå att operatörer skall söka tillstånd från kunden före de deltar i direktmarknadsföring igenom användning av kundens personuppgifter.

Kundnöjdhet

Kunderna skall fritt kunna lämna synpunkter eller klagan till operatörerna och förväntar operatörerna att inneha adekvata processer och rutiner för att hantera klagomål, antingen internt alternativt via en frihet tredje andel.
Till exempel skänker ecogra. org en medling anställning för tvister emellan spelare samt operatörer.

Säker och genuin driftmiljö

Operatörerna är skyldiga att visa interna kontroller samt processer som följer utav licensvillkoren som stipuleras av lagstiftningen jurisdiktion som utfärdar spel och spel licenser.
Interna kontroller bör också genomföras för att säkerställa att samtliga operativa, ersättning och tekniska system och processer fungerar säkert och på bästa sätt.
Dessutom måste operatörerna visa tillräckliga affärsprocesser Continuity Management för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta i händelse av oförutsedda omständigheter eller katastrofer.

Ansvarsfullt spelande uppförandekoder

För att befästa operatörer, leverantörer mjukvara samt tillhörande tjänsteleverantörer upprätthålla principerna om ansvarsfullt spelande, innehar etiska bestämmelse utvecklats av många tillsynsmyndigheter, branschorganisationer och ideella organisationer.

Dessa konkurrerande och överlappande koder coduct alternativt standarder har utvecklats över tiden på grund av utvecklingen utav flera rättsliga och handelsmässiga ramar.
Det har bekräftats i branschen som avsikt på det stora antalet ansvarsfullt spelande uppförandekoder finns det ett behov av att ta ett steg tillbaka och ompröva vad som krävs i industrin.

Europeiska organisationen för standardisering är att utveckla Ansvarig Remote Gambling Åtgärder som kan skydda kunderna samt se till att de Remote Gambling operatörer, leverantörer mjukvara samt tillhörande tjänsteleverantörer agera ansvarsfullt, vilket skulle antas på volontär basis.

Ansvarsfullt spelande Arrangemang
Ett antal industrin händelser har organiserats för att hjälpa industrin att främja ansvarsfullt spelande praxis.

Europeiska Gaming samt Betting Association organiserade EGBA Ansvarig konferensen Gaming Day i Europaparlamentet i oktober 2010.
World Lotterie Association innehar aktivt organiserade evenemang för sina medlemmar för att diskutera och framhäva bästa praxis när det innefattar spelansvar.

Den europeiska organisationen för studier utav Gambling 8: e årliga möte i september 2010 deltog forskare, beslutsfattare samt branschföreträdare samt mycket utav dess teman samt diskussioner centrerades på spelansvar.

Känns tryggt att stoppa in insatser på www.oceanialotteries.com efter få läst detta väl?

Be the first to comment

Leave a Reply