Lotterier Hurdan allting började Del 1 av 8

• Lotterier finns i många format.

• Arla historia
• Kinesiska Handynastin emellan 205 samt 187 f. Kr.

• Keltiska “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att dra lott”.

• Iliaden utav Homer

• Lotteri som anordnades utav Augustus Caesar.

Lotterier, Lotto samt Bingo är som vi samtliga känner till en form utav spel som innebär annorlunda typer av dragningar för tillgängliga ett pris eller vinst.

Dessa typer utav hasardspel är förbjudna utav somliga regeringar, när andra hjälper den till den grad att de organiserar ett nationellt alternativt statligr lotterie.

Det är vanligt att hitta en viss grad utav avpassning av lotterier av regeringar alternativt som i Sverige där staten har absolut att det skall vara ett statligt monopol med dessutom hörande usla utbetalningar till alla lirare.
.
I begynnelsen av 20-talet var de flesta former utav hasardspel, inbegripet lotterier och bingo, förbjudet i många länder, däribland US OF AMERICA och flesta delen utav Europa.
Detta förblev så fram sedan övriga världskriget.

På 1960-talet började kasinon samt lotterier dyka upp över hela världen som ett sätt att generera inkomster utöver skatteintäkter.

Lotterier är i flera typ.

Exempelvis kan priset vara ett fast summa i kontanter alternativt gods.
I detta format är det risk för arrangören om ett otillräckligt mängd biljetter säljs.

Oftare är det så att att prissumman kommer att vara en fast procentsats av intäkterna.
En populär design av detta är “50-50” draw där arrangörerna lovar att priset kommer att vara 50% av intäkterna.

Flera nya lotterier medger köparna att välja siffrorna på lotten, som resulterar i möjligheten av flertal besegrare.

Köp av lotter kan ej förklaras bara med fastställande baserade på förväntade vinster.
Orsaken är att lotter ofta kostar mer än oddsen tillgängliga den förväntade vinsten, så ett förväntat nytta är i själva verket att inte inhandla lotter.

Likväl kan lotteri inköp förklaras av fastställande baserade på förväntad vinst med de risker som funnits.

Mer generella modeller baserade på nyttofunktioner definierade på övriga fason än lotteriresultat kan oxå stå för lotteri förvärv.

Bortsett från lotterivinster, kan lotter samt bingobrickor ge sina köpare en upplevelse utav spänning, förväntning och att hänge sig åt tanken eller en dröm att bli rika.

Om underhållningsvärdet (eller annat icke-monetärt värde) som erhålls genom att spela är nog högt för en speciell människa, så kan ett köp utav en lott företräda en avans i den totala nyttan.

I ett sådant fall kan en monetär avbräck uppvägas utav den förväntade sammanlagda nyttan av monetära och icke-monetära vinst, vilket gör köpet till ett rationellt beslut för den enskilde.

Detta var en del torra information, nu över till lotteri samt bingo anekdot
Arla anekdot

De första noterade tecknen på ett lotteri är Keno från den kinesiska Handynastin mellan 205 samt 187 f. Kr.

Dessa lotterier tros har bidragit till att bekosta stora statliga projekt som kinesiska muren.

Från den kinesiska “The Book of Songs” (andra årtusendet f. Kr. ) kommer en hänvisning till ett
dobbel som “teckning utav trä”, vilket i sammanhanget verkar beskriva lottning.

Från den keltiska eran, Cornish orden “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att dra lott”.

Iliaden av Homer hänvisar till lappar som placerats i Agamemnons hjälm för att avgöra vem som skulle kämpa mot Hector.

De första berömda europeiska lotterierna hölls under det romerska riket, främst som ett nöje vid middagar.

Varje besökare skulle få en biljett, samt priserna skulle består ofta utav tjusiga saker som serviser.
Varje biljettinnehavare skulle vara säker på att vinna något.

Denna art av lotteri var emellertid inte mer än en distribution av gåvor av rika adelsmän under Saturnalian.
De tidigaste uppgifterna om lotters utbjudande till försäljning är det lotteri som anordnades av romerska kejsaren Augustus Caesar.
Medlen var för reparationer i staden Rom, och vinnarna fick priser i form av artiklar av annorlunda nytta.